Το NovaBench Crack 2019 είναι ένα πρόγραμμα αναφοράς στοιχείων για τα Windows. Αυτά διαιρούνται σε, για παράδειγμα; οι δοκιμές GPU υπολογίζουν τη δοκιμή περιλαμβάνουν μια απόδοση και υποστήριξη για GPUs. Οι δοκιμές δεν είναι τόσο περίπλοκες οι δοκιμές δίσκων επικεντρώνονται στις ταχύτητες κίνησης και ...