Το Navicat Crack 12.1.19 είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να συνδέεστε σε λογισμικό με πολλαπλές βάσεις δεδομένων, όπως SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, MariaDB και SQLite. Το Navicat Premium σας επιτρέπει να μεταφέρετε γρήγορα και εύκολα τα δεδομένα σε ένα έγγραφο κειμένου χρησιμοποιώντας ...